Celoroční údržba komunikací

Udržovat komunikace čisté a v dobrém stavu není potřeba jen z estetického hlediska. Hlavnní důvodem pravidelné údržby je bezpečnost a to především v zimních měsících. Neodborně udržované komunikace mohou být příčinou i těch nejhorších neštěstí.

Nechte starosti s údržbou komunikací na nás

__________________________________________________________________________________________

Letní údržba komunikací


Zarostlé krajnice, hlínou zanesené strouhy a pytle s odpadky podél silnic. Všichni ten pohled známe. Předejít této situaci neumíme, ale umíme ji řešit.

V rámci letní údržby komunikací provádíme sběr odpadků podél komunikací, odstraňování plevelů a silných nánosů zeminy, které mohou zadržovat vodu v odpadních strouhách a způsobovat tak podmáčení a poškození krajnic. 

Dále provádíme odstraňování a odvoz zimního posypového materiálu a čištění komunikací. Čištění komunikací provádí naši zaměstnanci podle potřeby buď ručně nebo mechanicky pomocí naší techniky.


__________________________________________________________________________________________

Zimní údržba komunikací


Zimní údržba spočívá zejména v pluhování sněhu, ručním úklidu sněhu, posypem vhodnými posypovými materiály ručně i mechanicky a v neposlední řadě pak odvozem sněhu. To vše jsme schopni díky našemu technickému vybavení spolehlivě zajistit.